Plán činnosti Sboru dobrovolných hasičů Najdek na rok 2017

 

 

 • Po celý rok budeme udržovat techniku, výzbroj, výstroj a budovu, které nám byly svěřeny do péče Obecním úřadem a vlastní majetek v dobrém stavu.

 

 • Budeme pokračovat v úpravách cisterny CAS 25. Stále přicházíme na nové možnosti vylepšení. Jednou z posledních myšlenek, je osazení vozidla teleskopickým osvětlovacím stožárem.

 

 • Dokončíme reorganizaci skladu náhradních dílů a PHM.

 

 • V roce 2017 provedeme pravidelně každý měsíc valnou hromadu výboru, 4 členské valné hromady a na závěr roku VVH SDH Najdek.

 

 • V areálu na Stráni, vybudujeme střechu nad buňkou připojenou k prodejnímu stánku a budeme se snažit zrealizovat opravu střechy jak nad prodejním stánkem, tak i nad jevištěm, kde je během roku skladován parket a lavice. Do obou střech zatéká, protože jsou nyní kryté lepenkou, která je již ve špatném stavu.

 

 • V těchto dnech jsme zahájili pokusy o vytvoření tradiční ledové plochy „Na Stráni“. Doufejme, že zima teprve začíná a umožní nám ledovou plochu dotvořit a následně si led dostatečně užijí občané obce, naše děti i my.

 

 • Pokud se podaří led vybudovat, vyzveme sestry a bratry z SDH Hamry k soutěžnímu klání, tentokrát pro změnu v Curlingu.

 

 • V měsíci březnu či dubnu provedeme spolu se sborem dobrovolných hasičů Hamry a OÚ jarní úklid obce a sebereme železný šrot v částech obce Najdek a Šlakhamry.

 

 • 30. dubna postavíme tradiční máj. V měsíci červnu uspořádáme již desátý ročník dětského dne a navazující taneční zábavu spojenou s kácením máje.

 

 • Již potřetí budeme pořádat nové, velmi oblíbené a hojně navštěvované akce Motoryádu a Putování do pekla za čerty, Mikulášem a anděli.

 

 • Počítáme s uspořádáním dalších kulturních akcí. Jednou z nich bude velikonoční zábava pořádaná v kulturním domě.

 

 • I v roce 2017 budeme nápomocni vedoucím mládeže v další činnosti kroužku mladých hasičů „Soptíků“.

 

 • Velitel sboru spolu s veliteli družstva zrevidují a proškolí výjezdovou a zásahovou jednotku.

 

 • Starosta, velitel, strojníci a vedoucí mládeže se zúčastní všech školení pořádaných okrskem Žďár nad Sázavou a Okresním sdružením hasičů ČMS ve Žďáře nad Sázavou.

 

 

 

Plán činnosti schválený na Výroční valné hromadě sboru konané dne 17.12.2016.

Kontakt

SDH Najdek Najdek 148
Hamry nad Sázavou
59101
IČ:43378447
Mob.:724187448
sdh.najdek@seznam.cz